Portal de la Transparència

 

Informació institucional

  1. Presentació del Consell i dades de contacte
  2. Funcions públiques del Col·legi/Consell
  3.  Normativa aplicable
  4. Estructura organitzativa

Acció corporativa i informació econòmica

  1. Memòries anuals
  2. Pressupostos/Liquidacions pressupostàries/Informes d’auditoria

Convenis i contractes

(penjarem en pdf una relació de convenis i contractes vigents subscrits amb les Administracions Públiques, relatius a l’exercici de funcions públiques, que restin sotmesos al dret administratiu)