El Consell de Col·legis d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Catalunya és una corporació de dret públic, que està integrat pels Col·legis d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de l’àmbit territorial català

Missatge del Consell davant el COVID-19
Ara hem de parar per vèncer la pandèmia
Demà continuarem construint el nostre país

Ventanilla Única Finestreta única de la professió

Dins de l’objectiu de simplificació administrativa perseguit per la Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i del Consell de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior (Directiva de Serveis), destaca l’establiment d’un sistema de finestreta única que permeti als prestadors de serveis, a través d’un únic punt electrònic ia distància, recollir informació sobre els requisits exigits per a l’exercici de la seva activitat, així com poder realitzar tots els necessaris per accedir a les activitats de serveis i al seu exercici.

Anar

Documents Documents

Accedeixi als documents del consell. Memòries, estatuts i documents professionals.

Anar